Friday, June 29, 2007

Gunnar Ekelöf: Poetik

Dette diktet kan i grunnen tale for seg selv, det er en dikters syn på hva et dikt er - og så sant som noe annet jeg har sett skrevet om dikt.POETIK


Det är till tystnaden du skall lyssna
tystnaden bakom apostroferingar, allusioner
tystnaden i retoriken
eller i det så kallade formellt fulländade
Detta är sökandet efter ett meningslöst
i det meningsfulla
och omvänt

Och allt vad jag så konstfullt söker dikta
är kontrastvis någonting konstlöst
och hela fyllnaden tom
Vad jag har skrivit
är skrivet mellan raderna

1 comment:

bengt said...

Så flott! Poesi er virkelig portalen inn til et gammelt rom, som vi ikke besøker så ofte lenger i vår tid.