Thursday, July 20, 2006

Tro

Hvem sier at vi ikke tror på noe lenger?

Vi tror på alt for mye!

Vi har en hel rekke forestillinger som vi går rundt og tror på, en hel del hodeskapte konsepter som vi tror eksisterer. Som vi tror er manifest i verden.

Jeg oppdager hele tiden ting jeg tror på. Fullt og fast. Det er en maske som jeg har klistret over ansiktet mitt. Over ett av ansiktene. Lagene innover er uendelige, virker det som. Bakenfor en hver tro, bak hver overbevisning som ikke er fullt ut kjent, erfart, sett, ligger det en delforståelse av noe som igjen føder en ny delforståelse. Lag på lag av halvsannheter bygger et etterhvert forkvaklet virkelighetsbilde. Og dette er den verden de fleste tror eksisterer. Jeg er en av dem, men prøver hver dag å se sannheten i øynene.

No comments: