Thursday, March 05, 2009

Jack Gilbert: Say you love me

Har du også hatt opplevelsen av å sitte inne i en glassboks, mens den du er sammen med sitter i en annen, med en helt annen farge på veggene enn dine? Eller at dine linser er konkave, mens den andres er konvekse? Noen ganger lurer jeg på om mannen min og jeg lever i samme virkelighet, eller om kommunikasjonen mellom øye og sinn går i rette, blanke skinneganger hos ham, og i krøllete, mangefargede ulltrådmønstre hos meg. Noe liknende har visst Jack Gilbert også erfart.


SAY YOU LOVE ME

Are the angels of her bed the angels
who come near me alone in mine?
Are the green trees in her window
the color I see in ripe plums?
If she always sees backward
and upside down without knowing it
what chance do we have? I am haunted
by the feeling that she is saying
melting lords of death, avalanches,
rivers and moments of passing through.
And I am replying, "Yes, yes.
Shoes and pudding."


Fra Refusing Heaven, 2005

No comments: